Arijit Bhattacharjee - May 4 2017

Top 5 Best Selling Mods (April 2017)

Arijit Bhattacharjee - June 29 2017

Top 5 Best Selling Tanks (June 2017)

AT425

AT424

AT424 - Aspire Cleito EXO Sub-Ohm Tank

AT407

AT407 - SMOK TFV8 Big Baby Beast 5mL Tank

AT405

AT405 - SMOK Spirals 2mL Sub Ohm Tank

AT393

AT393 – SMOK TFV8 Baby Beast 3mL Tank

AT425

AT425 - iJoy RDTA 5

Read More