Top 5 Best Selling Tanks (June 2017)

AT425

AdminJune 29 2017

AT424

AT424 – Aspire Cleito EXO Sub-Ohm Tank

AT407

AT407 – SMOK TFV8 Big Baby Beast 5mL Tank

AT405

AT405 – SMOK Spirals 2mL Sub Ohm Tank

AT393

AT393 – SMOK TFV8 Baby Beast 3mL Tank

AT425

AT425 – iJoy RDTA 5